zaterdag 27 november 2021

Zijn testament was al klaar, maar fotograaf Theo stierf net te vroeg

Artikel in de Zaterdagbijlage van het NRC Handelsbald door Jesper Roele: 

"Is een testament zonder handtekening rechtsgeldig? Daarvoor wordt gepleit in een petitie nu de laatste wil van de Amsterdamse straatfotograaf Theo Niekus niet uitgevoerd dreigt te worden.

"Ik doe het omdat ik mij verantwoordelijk voel voor Theo zijn werk", vertelt Jocelyne Moreau. Bijna elf jaarlang was ze levenspartner van de Amsterdamse straatfotograaf Theo Niekus, die twee jaar geleden onverwachts overleed aan een hartstilstand."

 Het hele artikel is als PDF te downloaden bij over Theo.

maandag 1 november 2021

Theo’s laatste wil

Artikel in tijdschrift FOCUS 11# 2021 door Hans van der Klis:

'Een conflict over de erfenis van de bekende Amsterdamse straatfotograaf Theo Niekus heeft geleid tot een petitie voor een versoepeling van het erfrecht. Zijn collectie en zijn huis hadden nieuwe generaties straatfotografen moeten inspireren, maar wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Moet er echt een handtekening onder het testament staan, of is het voldoende als een op andere wijze kenbaar gemaakte laatste wil duidelijk is?'

Het hele artikel is als PDF te downloaden bij over Theo.

vrijdag 29 oktober 2021

Informatiebijeenkomst over nalatenschappen bij Pakhuis de Zwijger

13.30 uur Inloop

14.00 uur Welkom en korte introductie 1000fotos/illustraties

14.15 uur Presentatie voorlopig ontwerp nieuwe website 1000fotos/illustraties

14.35 uur Pictoright over het AIR-project en algemene informatie over Pictoright

15.00 uur Pauze

15.20 uur Advocaat Job Hengeveld, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht, vertelt over wat er komt kijken bij nalatenschappen.

15.50 uur Jocelyne Moreau wordt geïnterviewd door Peter van den Doel (1000fotos) over de nalatenschap van Theo Niekus en de petitie die ze gestart is voor een verandering/aanvulling in erfrecht.

16.15 uur Borrel in het Café

dinsdag 13 juli 2021

Zaaknummer C/13/692412 / HA ZA 20-1109 / Rechtbank Amsterdam

Graag wil ik in mijn eigen woorden nog even toelichten hoe ik in deze situatie met de familie sta.

Het feit dat de familie mij steeds verwijt dat ik gebruik maak van hulp van de Staat om me in deze rechtszaken te verdedigen (het Raad van Rechtsbijstand) is heel tekenend voor hoe ze ook over Theo en zijn gebruik van subsidies dacht.

Theo was iemand die zijn werk maakte dankzij structurele subsidies van verschillende cultuurfondsen en beeldende kunst Rijksinstellingen. Theo leefde in de ogen van zijn familie op kosten van de Staat wat door zijn familie als schandalig werd beschouwd zoals ik nu ook in hun ogen schandalig gebruik maak van de hulp van het Raad van Rechtsbijstand.

Deze zienswijze is typisch voor mensen die kunst beschouwen als leuk vermaak of kleurrijke decoratie voor boven de bank en dat het rechtssysteem alleen beschikbaar zou moeten zijn voor degene die het zich kunnen permitteren.

Deze zienswijze illustreert precies wat de kloof tussen Theo en zijn broers en zussen was en heeft zich nu gekristalliseerd in deze rechtszaken. Het gebrek aan respect van zijn familie voor Theo is precies de reden waarom hij zijn nalatenschap anders wilde regelen dan ‘vererving bij versterf’. Theo had er geen vertrouwen in dat zijn broers en zussen goed voor zijn werk konden zorgen, door hun gebrek aan interesse en respect.

Dezelfde familie maakt nu aanspraak op het werk van Theo en willen het huis verkopen dat hij juist NIET aan zijn familie wilde nalaten maar aan een Cultuurfonds dat zich voor documentaire fotografie inzet.

De broers en zussen gebruiken zelfs privé correspondentie tussen Theo en mij om onze relatie en mij zwart te maken. Zij proberen daarmee aan te tonen dat onze relatie niet bestendig zou zijn geweest. Ze lijken alleen niet te beseffen dat de laatste wil van Theo en zijn ontwerp testament vooral gericht was om ‘vererving bij versterf’ te voorkomen en niets te maken heeft met onze relatie.

Ik hoop dat u inziet dat Theo zijn werk heel serieus nam en nooit had willen toevertrouwen aan zijn broers en zussen. Ik hoop dat u ook inziet dat zijn wens om zijn huis na te laten aan een Cultuurfonds een standvastige wil was. Ik hoop dat u ook inziet dat het in eerste instantie wel degelijk de bedoeling was dat ik mede eigenaar zou zijn van het huis, maar dat onder druk van zijn familie, het koopcontact alleen op zijn naam is gezet.

Als de broers en zussen respect hadden gehad voor Theo, hadden ze de laatste wil van hun broer zo veel mogelijk willen volgen en hadden zij samen met mij naar een oplossing gezocht. Keer op keer heeft de familie onze pogingen om rond de tafel te gaan zitten afgewezen.

Het gaat hier om het werk van een kunstenaar die een onschatbare waarde heeft zoals een kind een onschatbare waarde heeft omdat je hem dag in dag uit, nacht in nacht uit, 7 dagen per week (in dit geval 45 jaar lang) alle liefde heb gegeven die je hebt en die in de toekomst de verzorging nodig heeft van iemand die liefde en respect voor hem heeft.

Ik heb samen met andere mensen een Stichting voor Theo opgericht en ben een petitie gestart, in eerste instantie puur om te laten zien wat de laatste wil van Theo was. Een stichting oprichten en een petitie starten zijn fundamentele rechten in onze democratie en hebben niets met copyright misbruik dat de familie mij verwijt te maken.

Ik vraag om respect voor Theo en voor mij. Ik verzoek u het werk van Theo aan mij en de bestuursleden van de Stichting toe te vertrouwen en het huis te behouden voor de jongere generaties.

Jocelyne Moreau
(partner/weduwe Theo Niekus – fotograaf/filmmaker)

dinsdag 11 mei 2021

Start van de petitie campagne 'Theo draait zich om in zijn Urn'


Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd.

Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk en huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo twee weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil'.

Wij inwoners van Nederland en in het bijzonder vrienden en liefhebbers van het werk van Theo Niekus constateren dat het wettelijke gesloten stelsel van de uiterste wil in sommige gevallen de werkelijke uiterste wil van de overledene zelfs geheel uitsluit.

Uit onderzoek blijkt dat maar een klein percentage van de bevolking zijn laatste wil in een testament bij de notaris heeft vastgelegd. In gevallen waarbij voldoende komt vast te staan wat de uiterste wil van erflater was, zou deze wil uitgangspunt moeten zijn i.p.v. vererving bij versterf en verzoeken een verandering van/aanvulling op de wet.

Het wettelijk stelsel leidt in bepaalde gevallen tot een averechtse uitwerking van de wil van erflater. Bij een overlijden vlak voor het passeren van een reeds opgesteld ontwerp-testament zou dit ontwerp-testament moeten worden gevolgd en zou een standvastige informele wil net zoveel waarde moeten hebben als een notarieel verleden document.

Link naar de petitie: Theo draait zich om in zijn Urn

ontwerp affiche: Wouter van Eijck (Joseph Plateau)
copywriter: Reinier Gerritsen
concept campagne: Daphne van Duivenboden

zondag 24 januari 2021

Noodgedwongen verhuizing uit het huis in Schellingwoude

Op 12 januari 2021 besluit het Gerechtshof van Amsterdam dat Jocelyne Moreau (partner/weduwe Theo Niekus) binnen 10 dagen uit het huis in Schellingwoude moet vertrekken en de nalatenschap van Theo Niekus achter zich moet laten (Arrest C/13/683474 / KG ZA 20-400 AB/).

Met veel ontzetting en tegen de laaste wil van Theo Niekus (Theo wilde graag dat zijn huis een artist-in-residence voor jonge straatfotografen zou worden of dat de opbrengst van het huis in een stichting zou terechtkomen ten goede van straatfotografie > zie concept testament bij 'downloads') vertrekt Jocelyne Moreau op zondag 24 januari 2021 uit het huis waar ze 8 jaar samen met Theo Niekus heeft gewoond met de hulp van een aantal vrienden.

Ze slaat haar inboedel op en gaat tijdelijk anti-kraak wonen in een huis buiten Amsterdam. Ze besluit ook het analoog en digitaal fotografie archief van Theo Niekus mee te nemen en apart op te slaan in afwachting van de bodem procedure tegen de familie Niekus later dat jaar. Ze meent dat er voldoende bewijzen zijn van de uiterste wil van Theo en dat ze weet wat zijn wensen zijn. Ze wil zijn werk beschermen tegen zijn broers en zussen met wie hij nauwelijks contact had en amper op de hoogte zijn van de artistieke waarde van het werk.
Foto's: Daphne van Duivenboden