woensdag 21 juni 2023

Stichting Theo Niekus overhandigt petitie aan de Tweede Kamer


De delegatie bestond uit:

- Bas Vroege (directeur Stichting Paradox)
- Mayke Jongsma (voormalige projectmedewerker Internationaal bij het Mondriaan Fonds)
- Pierre Heijnen (voormalige lid van de Tweede Kamer voor de PvdA)
- Hans Eijkelboom (straatfotograaf)
- Renier Gerritsen (straatfotograaf)
- Peter Roland Spaans (fotograaf)
- Leonard Harten (voormalige lid Kunstcommissie Slotervaart Ziekenhuis en voormalige voorzitter Wijkraad Amsterdam Centrum)
- Jocelyne Moreau (partner/weduwe Theo Niekus – fotograaf/filmmaker)


Vormgeving brochure: Melle Hammer
Camera & montage: Joris Hentenaar (Camforce)

zaterdag 17 juni 2023

Een petitie aan de Tweede Kamer om het erfrecht te verruimen

Een petitie aan de Tweede Kamer om het erfrecht te verruimen
door Walter van Teeffelen

De Stichting heeft samen met een kleine delegatie afgelopen dinsdag 13 juni jl. de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden om het erfrecht te verruimen. Met name gaat het over het aanpassen van het Burgerlijk Wetboek, Boek 4, Artikel 109. De petitie is ondertekend door 1561 personen.

De leden van de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid : Hülya Kat (D66), Michiel van Nispen (SP), Lisa van Ginneken (D66), Ulysse Ellian (VVD) en een fractiemedewerker BBB toonden oprechte belangstelling voor het onderwerp en commissie voorzitter Halüya Kat nam de petitie in ontvangst. De petitie zal in een commissievergadering besproken worden.

Het hele artikel is te lezen op de website van www.ifthenisnow.eu/nl
(De erfenis van Theo Niekus, deel 2)

Foto links boven: Joris Hentenaar (Camforce)
Foto's rechts boven en onder: Bas Vroege (Paradox)

dinsdag 13 juni 2023

Petitieaanbieding 'Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd'

Geachte Lid van de Tweede Kamer der Staten General,

Onze samenleving is de afgelopen vijftig jaar aanzienlijk veranderd. Ongehuwd samenwonen neemt toe en relaties binnen families zijn ook aanzienlijk veranderd. De economische noodzaak om in de voetsporen van je voorouders te treden is minder groot geworden en we zijn vaak in de luxe positie om werk of studie te kiezen die individueel het beste bij ons past.

Het erfrecht is echter in vijftig jaar nauwelijks veranderd: alleen mensen die wettelijk getrouwd zijn of directe familieleden erven als iemand komt te overlijden. Tenzij er een testament is gemaakt met een ander soort regeling. Maar juist uit onderzoek blijkt dat maar een klein percentage van de bevolking zijn laatste wil in een testament bij de notaris vastlegt. Het denken over je nalatenschap en daarbij de stap naar een notaris is blijkbaar vaak te confronterend en te kostbaar.

Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk en van zijn huis na zijn dood. Hij wilde graag dat zijn huis een ‘artist-in-residence’ zou worden voor jonge straatfotografen of dat de opbrengst van zijn huis ten goede zou komen voor de jonge generatie straatfotografen. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Hij wees daarin zijn partner, ondertekende fotograaf Jocelyne Moreau, aan als eerste & enige erfgenaam en nam daarin ook een zogenoemde ‘tweetraps-making’ op met zijn partner als ‘bezwaarde’ en nu hij zelf geen kinderen had een cultuurfonds als ‘verwachter’, bij haar overlijden. Theo overleed echter twee weken voordat hij de laatste hand op zijn concept-testament kon zetten. Er is nu alleen sprake bij de huidige wet van een ‘informele wil’.

Wij ondergetekenden, achten het onredelijk en onrechtvaardig dat het wettelijke gesloten stelsel van de uiterste wil in gevallen, zoals die van fotograaf Theo Niekus, de werkelijke wil van de erflater geheel uitsluit.

In gevallen waarbij voldoende komt vast te staan wat de uiterste wil van erflater op een bepaald moment was, - zoals bij de totstandkoming van een concept-testament - zou deze wil uitgangspunt moeten zijn in plaats van de nietigheid van het concept-testament. Bij een overlijden vlak voor het passeren van een reeds opgesteld concept-testament zou dit concept-testament moeten worden gevolgd en zou een standvastige informele wil net zoveel waarde moeten hebben als een notarieel verleden document.

Wij verzoeken een wijziging/aanvulling/toevoeging of althans een uitzondering op de wettelijke regeling inzake testamenten. In artikel 4:109 Burgerlijk Wetboek zou een uitzondering opgenomen moeten: In uitzonderlijke gevallen waarbij voldoende vast komt te staan wat de uiterste wil van erflater was, zou die wil uitgangspunt moeten zijn, in plaats van de nietigheid van het voorhanden zijnde concept-testament.

Bijgaand treft u een lijst met de 1561 namen van mensen die, zoals ik, deze wijziging of aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, Boek 4, Artikel 109 nodig vinden.

We hopen dat u de noodzaak van een amendement op de wet serieus onder de loep gaan houden en snel in behandeling zult nemen.

Hoogachtend,

Jocelyne Moreau
Namens Stichting Theo Niekus

Commissie Justitie en Veiligheid van Tweede Kamer der Staten General

zaterdag 22 oktober 2022

UITVERKOCHT > ‘Een Film Over Straatfotografie’ bij Huis de Pinto

Ter herdenking en als eerbetoon aan Theo Niekus wordt op zaterdag 22 oktober de film ‘Een film over straatfotografie’ door Mathijs van Oosterhoudt en Wilbert Eerland in Huis De Pinto in Amsterdam vertoond.

In de film komen naast Theo, Kors van Bennekom, Hans Eijkelboom, Carel van Hees en Reinier Gerritsen voor.

Korte introductie van Mathijs van Oosterhoudt (filmmaker & photo-editor bij het Nederlands Fotomuseum) en Jocelyne Moreau (partner /veduwe Theo Niekus).

Theo Niekus bij Huis de Pinto www.huisdepinto.nl

Een fragment van de film is te zien op de website van de stichting bij ‘over theo

maandag 29 augustus 2022

De erfenis van Theo Niekus

De erfenis van Theo Niekus door Walter van Teeffelen

Theo Niekus was een bekende Amsterdamse straatfotograaf. Hij schoot zijn foto’s in het gebied tussen Centraal Station en de Dam. Met name de stoep voor het Victoria Hotel, op de hoek van het Damrak en de Prins Hendrikkade was een geliefde plek voor Theo Niekus.

Niekus wilde dat zijn werk na zijn dood een inspiratie zou vormen voor toekomstige straatfotografen. Zijn fotoarchief zou in beheer van een stichting komen en zijn huis in Schellingwoude moest een gast-atelier worden waar talentvolle fotografen in rust konden werken. Daarvoor had hij een testament opgesteld.

Het hele artikel is te lezen op de website van www.ifthenisnow.eu/nl

Foto: Bas Vroege (Paradox)

zaterdag 28 mei 2022

Posterpraat

Posterpraat 'Theo draait zich om in zijn Urn' door Jan Pieter Ekker

Straatfotograaf Theo Niekus overleed in 2019 op 63-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Zijn werk liet hij na aan zijn levenspartner, fotograaf Jocelyne Moreau. Zij stelt dat hij hun huis aan de Schellingwouderijkdijk wilde openstellen voor een artist in residence, om nieuwe generaties straatfotografen te helpen. Maar Niekus stief twee weken voordat hij zijn handtekening onder zijn testament kon zetten-en de erfweterkent geen ongehuwde partners. Met postertjes vraagt Moreau aandacht voor een petitie waarmee ze daar verandering in wil brengen. De petitie van Moreau is te vinden op ookzondertestament.petities.nl

De publicatie is als PDF te downloaden bij over Theo.