dinsdag 13 juni 2023

Petitieaanbieding 'Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd'

Geachte Lid van de Tweede Kamer der Staten General,

Onze samenleving is de afgelopen vijftig jaar aanzienlijk veranderd. Ongehuwd samenwonen neemt toe en relaties binnen families zijn ook aanzienlijk veranderd. De economische noodzaak om in de voetsporen van je voorouders te treden is minder groot geworden en we zijn vaak in de luxe positie om werk of studie te kiezen die individueel het beste bij ons past.

Het erfrecht is echter in vijftig jaar nauwelijks veranderd: alleen mensen die wettelijk getrouwd zijn of directe familieleden erven als iemand komt te overlijden. Tenzij er een testament is gemaakt met een ander soort regeling. Maar juist uit onderzoek blijkt dat maar een klein percentage van de bevolking zijn laatste wil in een testament bij de notaris vastlegt. Het denken over je nalatenschap en daarbij de stap naar een notaris is blijkbaar vaak te confronterend en te kostbaar.

Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk en van zijn huis na zijn dood. Hij wilde graag dat zijn huis een ‘artist-in-residence’ zou worden voor jonge straatfotografen of dat de opbrengst van zijn huis ten goede zou komen voor de jonge generatie straatfotografen. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Hij wees daarin zijn partner, ondertekende fotograaf Jocelyne Moreau, aan als eerste & enige erfgenaam en nam daarin ook een zogenoemde ‘tweetraps-making’ op met zijn partner als ‘bezwaarde’ en nu hij zelf geen kinderen had een cultuurfonds als ‘verwachter’, bij haar overlijden. Theo overleed echter twee weken voordat hij de laatste hand op zijn concept-testament kon zetten. Er is nu alleen sprake bij de huidige wet van een ‘informele wil’.

Wij ondergetekenden, achten het onredelijk en onrechtvaardig dat het wettelijke gesloten stelsel van de uiterste wil in gevallen, zoals die van fotograaf Theo Niekus, de werkelijke wil van de erflater geheel uitsluit.

In gevallen waarbij voldoende komt vast te staan wat de uiterste wil van erflater op een bepaald moment was, - zoals bij de totstandkoming van een concept-testament - zou deze wil uitgangspunt moeten zijn in plaats van de nietigheid van het concept-testament. Bij een overlijden vlak voor het passeren van een reeds opgesteld concept-testament zou dit concept-testament moeten worden gevolgd en zou een standvastige informele wil net zoveel waarde moeten hebben als een notarieel verleden document.

Wij verzoeken een wijziging/aanvulling/toevoeging of althans een uitzondering op de wettelijke regeling inzake testamenten. In artikel 4:109 Burgerlijk Wetboek zou een uitzondering opgenomen moeten: In uitzonderlijke gevallen waarbij voldoende vast komt te staan wat de uiterste wil van erflater was, zou die wil uitgangspunt moeten zijn, in plaats van de nietigheid van het voorhanden zijnde concept-testament.

Bijgaand treft u een lijst met de 1561 namen van mensen die, zoals ik, deze wijziging of aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, Boek 4, Artikel 109 nodig vinden.

We hopen dat u de noodzaak van een amendement op de wet serieus onder de loep gaan houden en snel in behandeling zult nemen.

Hoogachtend,

Jocelyne Moreau
Namens Stichting Theo Niekus

Commissie Justitie en Veiligheid van Tweede Kamer der Staten General

Geen opmerkingen:

Een reactie posten